Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Verkkovalmennus

Verkkovalmennus avatttu, ilmoittaudu nyt!

Liikuntapedagogiikan, liikuntabiologian sekä liikunnan yhteiskuntatieteiden yhteiseen kirjalliseen kokeeseen sekä lajikokeeseen valmentava verkkovalmennus mahdollistaa omatoimisen valmistautumisen pääsykokeisiin. 

pexels-photo-251225.jpeg

Valmennuksen sisältö

Verkkovalmennukseen osallistujat ovat oikeutettuja sekä kirjallisen että lajiosion materiaaleihin. Mitä osiot pitävät sisällään?Kirjalliseen kokeeseen valmentava osio sisältää harjoituspääsykokeita ja kysymyksiä sekä vinkkejä opiskelumetodeihin ja pääsykoeaineiston opetteluun. Pääsykoeaineiston ilmestyttyä sivuille päivitetään kirjallisen kurssin luentomateriaalit sekä videokoosteet itse luennoista. Lajikokeeseen valmentava osio sisältää video-ohjeita  omatoimiseen harjoitteluun kaikista viime vuosina pääsykokeissa testatuista lajiympäristöistä. Videoiden tukena suoritustekniikoista löytyy kirjalliset ohjeet sekä esimerkkiharjoitteita eri lähtötason omaaville. 

Valmennuksen funktio

Kurssin tarkoituksena on tukea omatoimista treenaamista jo hyvissä ajoin ennen pääsykokeita. Lisäksi se tarjoaa vaihtoehdon heille, jotka eivät pääse osallistumaan kontaktiopetukseen.

Hinta

Kurssin hinta on 190 € (verkkovalmennus sisältyy kirjalliseen kurssiin ja lajikurssiin). Verkkovalmennuksen hinta sisältää:

  • Verkkovalmennuksen materiaalit kirjalliseen kokeeseen ja lajikokeeseen
  •  Tuki kurssin Facebook-ryhmässä
  • Mahdollisuus lähettää omia tekniikkavideoita analysoitavaksi

Copy of starting your business.jpg