Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Tausta

WarmUp -valmennuskursseilla on prepattu liikuntatieteellisen hakijoita vuodesta 2014 lähtien. Mitä piilee kurssin takana?

 

1. Monipuolisuus

Yksi tärkeimmistä WarmUp:n teeseistä on monipuolisuus. Valmennuskurssi ei rajoitu ainoastaan lähijaksoihin, sillä esimerkiksi kaikkia kurssilaisia koskettavat videotukipalvelu ja monipuoliset ennakkomateriaalit tukevat omatoimista treenaamista heti ilmoittautumisen jälkeen! 

 

 

ryhmäkuva.png

3. Tulokset

Pääsykokeiden läpäisyprosenttien perusteella kursseja voi pitää varsin onnistuneina. Liikuntatieteellisen kirjalliseen kokeeseen valmentavan kurssin osallistujista 58 % on läpäissyt kyseisen pääsykokeen. Lajikurssin valmennettavista puolestaan 52 % on saavuttanut opiskelupaikan liikunnalta. Läpäisyprosentit ovat pysyneet hyvin tasaisina vuosittain.

WP_20140606_011.jpg

2. Kokemus

Kursseillemme on osallistunut jo 150 opiskelupaikan tavoittelijaa. Olemme vuosien saatossa nähneet, mitkä asiat ovat pääsykokeissa haastavimpia ja mihin valmistautumisessa kannattaa keskittyä. Valmentajamme ovat liikuntatieteellisestä valmistuneita tai yhä siellä opiskelevia, jotka ovat itsekin läpäisseet samaiset pääsykokeet.

 


WarmUp-kurssien takana


KIRJALLINEN KURSSI

IMG_0269.JPG

Olli-Pekka Nuuttila, LitM

IMG_0271.JPG

Santtu Seipäjärvi, LitK

Janne Hautala, LitK

 

Lajikurssi

Teemu.jpg

Teemu Kenkkilä, LitK

IMG_0809.JPG

Jani Laaksonen, LitK


WarmUp -valmennuskurssien takana on sama taustajoukko, joka työskentelee työhyvinvointialan yrityksessä MotiOne Oy:ssä sekä eMotion Personal Trainer -koulutuksessa. Liikuntatieteellinen koulutustausta sekä monipuolinen työkokemus liikunta-alalta takaavat valmennuskurssin laadun.