Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Opetustuokio

Opetustuokion rakenne ja arvostelukriteerit

Opetustuokiossa omalle valintakoeryhmälle opetetaan arvonnasta saatu opetustehtävä. Opetettavaksi voi tulla esimerkiksi palloilulajeja (lentopallo, koripallo, jalkapallo, salibandy, sulkapallo, footbag), tansseja ja rytmiikkaa (valssi, jenkka, yleistanssi, hip-hop, kehonrytmit, askelsarjat), motoriikka- ja koordinaatioharjoituksia (jongleeraus, ketteryys-, juoksu-, hyppynaru-, vanne-, tai tasapainoharjoituksia), aerobicia, kehonhuoltoa, ilmaisuliikuntaa sekä erilaisia pelejä ja leikkejä. 

Opetustehtävä arvotaan 10 minuuttia ennen opetustuokion alkua. Arvonnasta saadussa tehtävälapussa lukee jonkinlaiset suuntaviivat tehtävän opettamiseen sekä kehittelyyn, kannattaa kuitenkin käyttää myös omaa mielikuvitusta! Opetustuokiossa saa hyödyntää kaikkia opetustilassa olevia välineitä. Oma sekuntikello kannattaa olla mukana, jotta pysyy kärryillä ajankulusta. Itse opetustehtävä on kestoltaan 5 minuuttia ja se jakautuu kahteen osaan: Annetun opetustehtävän opettaminen (3 min), tehtävän kehittely ja muuntelu (2 min)  

Opetustuokiossa arvosteltavia osa-alueita ovat viime vuosina olleet:

1) Esiintyminen ja äänenkäyttö
2) Tehtävän opettaminen

 • tehtävän ymmärtäminen
 • järjestelyt ja tilankäyttö
 • suoritusohjeet (mm. selkeys, havainnollistaminen)

3) Vuorovaikutus oppilaiden kanssa

 • oppilaiden huomiointi opetuksessa (oppilaslähtöisyys)
 • palautteen antaminen ja motivointi

4) Tehtävän kehittely tavoitteen suunnassa (mm. kehittelyn toimivuus, osuvuus, luovuus)

Liikuntapedagogiikan hakijoiden on hyvä huomioida, että tästä osiosta on saavutettava vähintään 20 pistettä (50 %/max.) tullakseen valituksi riippumatta yhteispisteiden riittävyydestä.

Opetustuokion kulku ja huomioitavat asiat

 1. Lue ohje huolella ja suunnittele (10min aikaa). Muista myös suunnitella liikkeen kehittely
 2. Organisoi - Ota ryhmä haltuun, kokoa ryhmä esimerkiksi viivalle katse sinua kohti, pyri luomaan rento ilmapiiri
 3. Esittele itsesi, opetuksen aihe ja tavoite. Esim: "Olen Matti ja opetustuokion aiheena on tänään smash-lyönti. Tavoitteena on, että pystytte tuokion jälkeen ratkaisemaan sulkapallo-ottelun smash-lyönnillä."
 4. Tee mahdollinen ryhmäjako, jos liikkeen opettaminen sen vaatii, esim. 1,2,1,2
 5. Ohjaa oppilaat "pelipaikoilleen" välineineen. Pyri järkevään organisointiin. Esim. 1. ryhmän oppilaat hakevat lentopallon ja asettuvat tälle viivalle, 2. ryhmä asettuu vastakkaiselle viivalle katseet kohti 1. ryhmän oppilaita
 6. Ohjeista opetettava asia ja näytä mallisuoritus lyhyesti ja ytimekkäästi, liikeen suorittaminen luvallasi!
 7. Muista vuorovaikutus oppilaiden kanssa - anna konkreettista ryhmä- ja yksilöpalautetta (ei ainoastaan hyvä hyvä, vaan miksi hyvä)
 8. Liikkeen kehittelyosuus: Pillin vihellyksestä 3 minuutin kohdalla sinun täytyy kehitellä liikettä jollain tavalla, esimerkiksi valssissa suunnanvaihto tms., kuitenkin lyhyesti ja ytimekkäästi  
 9. Opetuksessa pätee samat asiat kuin perusosassa, muista vuorovaikutus oppilaiden kanssa!
 10. Lopetus: Tavarat paikalleen, kokoa ryhmä ja anna loppupalaute. ”Todella hyvin meni, muistakaa vielä…..” Palaa myös vielä alussa mainittuun tavoitteeseen. Lopetus mielellään ennen loppuvihellystä!   

 

<--- 2. vaiheen pääsivulle