Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Lajikurssi

Valmennuskurssi liikuntapedagogiikan sekä liikuntabiologian laji- ja soveltuvuuskokeeseen. Ilmoittautuminen 1.6. mennessä tai niin kauan kuin paikkoja riittää!

Liikuntapedagogiikan ja liikuntabiologian lajikokeeseen valmentava kurssi järjestetään kirjallisen kokeen tulosten selvittyä. 


Vuosien 2014-2017 lajikurssin valmennettavistamme 50 % on saavuttanut opiskelupaikan liikunnalta!


Kurssin sisältö

Kurssin lähijaksolla harjoitellaan pääsykokeissa testattavia lajiympäristöjä ja pääsykoetilannetta lajivalmentajien johdolla. Lisäksi treenataan opetustuokiota, aineistokoetta sekä liikuntabiologian haastattelua. Viime vuonna lanseerattu alkukartoitus toteutetaan tänä vuonna harjoituspääsykoepäivän muodossa. Päivän aikana käydään läpi pääsykokeissa testattavat lajiympäristöt ja annetaan jokaiselle osallistujalle yksilöllinen palaute eri osioista. Jokaisesta lajiympäristöstä kerrataan lisäksi tyypilliset haasteet ja tarjotaan vinkkejä niiden voittamiseksi. Alkukartoituspäivä järjestetään kolmesti: joulukuussa 10.12., 25.3. ja 20.5. Kurssilaiset ovat oikeutettuja osallistumaan yhteen alkukartoitukseen. Verkkokurssimateriaalit ovat kurssilaisten käytössä heti ilmoittautumisesta lähtien, mikä mahdollistaa omatoimisten treenien aloittamisen jo ennen kontaktiopetusta. (uudet päivitetyt materiaalit julkaistaan loka-marraskuun aikana, sitä ennen käytössä edellisvuosien materiaalit) Lajikurssin opettajina toimivat liikuntatieteellisessä opiskelevat tai jo valmistuneet asiantuntijat.

Kurssin funktio

Kurssilla ei luvata varmoja tietoja tulevan pääsykokeen testattavista lajeista. Kurssin tavoitteena on edellisten vuosien kokemukseen pohjautuen valmistaa kurssilaiset kohtaamaan erilaiset pääsykoetilanteet mahdollisimman itsevarmoina. Alkukartoituksen ja verkkovalmennusmateriaalien myötä valmistautuminen on mahdollista aloittaa jo hyvissä ajoin ennen kurssin alkua.

Hinta

 Kurssin hinta on 590 € sisältäen 190 € varausmaksun. Yhdessä kirjallisen kurssin kanssa hinta on 890 €. Lajikurssin hinta sisältää:

  • Kurssiopetuksen
  • Lounaan kurssipäivinä
  • Osallistumisen alkukartoitukseen/harjoituspääsykokeeseen (1x)
  • Tunnukset verkkovalmennussivuille (kirjallinen + laji)
  • Tuki kurssin Facebook-ryhmässä
  • Mahdollisuus lähettää omia tekniikkavideoita analysoitavaksi
  • Jos olet pätevästä syystä estynyt osallistumaan kurssille (esim. riittämättömät pisteet kirjallisesta kokeesta), perimme ainoastaan varausmaksun ennakkomateriaaleista

LAATUTAKUU KIRJALLISEN KOKEEN KURSSIN SEKÄ LAJIKURSSIN OSALLISTUJILLE:

JOS ET LÄPÄISE KOETTA, JOLLE VALMENSIMME, SAAT SAMAN KURSSIN ENSI VUONNA -50 % HINTAAN! Treenaa Liikuntatieteellisen pääsykokeisiin yhdessä kaverin kanssa!

Treenaa Liikuntatieteellisen pääsykokeisiin yhdessä kaverin kanssa!