Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Kirjallinen kurssi

Valmennuskurssi liikuntapedagogiikan, liikuntabiologian sekä liikunnan yhteiskuntatieteiden pääsykokeiden kirjalliseen vaiheeseen.

Liikuntapedagogiikan, liikuntabiologian sekä liikunnan yhteiskuntatiedeiden yhteiseen kirjalliseen kokeeseen valmentava kurssi järjestetään pääsykoeaineistojen ilmestyttyä.


Vuosien 2015-2017 kurssilaisista 60 % läpäisi kirjallisen kokeen!


Kurssin sisältö

Kurssin lähijaksolla käydään pääsykoeaineisto perusteellisesti läpi, harjoitellaan pääsykoetilannetta ja esitellään erilaisia opiskelumetodeja. Verkkomateriaalit mahdollistavat kokeeseen valmistautumisen jo ennen kurssin alkua. Opettajina toimivat liikuntatieteellisessä opiskelevat tai jo valmistuneet asiantuntijat.

Kurssin funktio

Kurssilla ei kerrota tulevan pääsykokeen oikeita vastauksia, eikä luvata varmoja tietoja tulevista kysymyksistä. Kurssin tavoitteena on ennen kaikkea auttaa ymmärtämään pääsykoeaineiston sisältöä, jonka jälkeen on helpompi omaksua myös kokeessa vaadittavaa yksityiskohtaisempaa tietoa. Pyrimme antamaan edellisvuosien kokemuksiin pohjautuen mahdollisimman tarkan käsityksen tulevasta kokeesta.

Hinta

Kurssin hinta on 390 € sisältäen 190 € varausmaksun. Yhdessä lajikurssin kanssa hinta on 890 €. Kirjallisen kurssin hinta sisältää:

  • Kurssiopetuksen + luentomateriaalit
  • Tunnukset verkkovalmennussivuille (kirjallinen + laji)
  • Tuki kurssin Facebook-ryhmässä
  • Jos olet pätevästä syystä estynyt osallistumaan kurssille, perimme ainoastaan varausmaksun ennakkomateriaaleista

LAATUTAKUU KIRJALLISEN KOKEEN KURSSIN SEKÄ LAJIKURSSIN OSALLISTUJILLE:

JOS ET LÄPÄISE KOETTA, JOLLE VALMENSIMME, SAAT SAMAN KURSSIN ENSI VUONNA -50 % HINTAAN! Treenaa Liikunnan pääsykokeisiin yhdessä kaverin kanssa!

Treenaa Liikunnan pääsykokeisiin yhdessä kaverin kanssa!