Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Haastattelu

Liikuntabiologian hakijoilla haastattelun painoarvo lopullisessa opiskelijavalinnassa on todella suuri ja se on kasvanut kahden viime vuoden aikana entisestään. Vuonna 2016 pisteitä oli mahdollista saada 60p, 2017 80p ja 2018 100p, joka on peräti 1/3 valinnan yhteispisteistä. Haastattelun roolia voi pitää siis varsin ratkaisevana. Mitä haastattelulla sitten haetaan? "Haastattelussa arvioidaan hakijan motivaatiota, soveltuvuutta ja tieteenalan tuntemusta." Haastattelu on siis ikään kuin työhaastattelu, jossa liikuntabiologian opettajat ja professorit kartoittavat hakijoiden soveltuvuutta alalle. Haastattelu on suhteellisen lyhyt ja ytimekäs. Hakijoita on niin paljon, ettei yksittäiseen haastatteluun ole käytettävissä juurikaan 10-15 minuuttia enempää aikaa. Tärkeää on siis pystyä vakuuttamaan haastattelijat jo lyhyessä ajassa. Alla esimerkkejä, jotka todennäköisesti vaikuttavat eri osa-aluiden pisteisiin.

Motivaatio

 • Onko liikuntabiologia ykkösvaihtoehto
 • Onko aikaa/mahdollisuus/intressit satsata opiskeluun 100 %
 • Onko selkeä suunnitelma/näkemys liikuntabiologian opinnoista ja omasta tulevasta urasta

Soveltuvuus

 • Tietääkö millainen ala on opiskelujen ja tulevaisuuden työuran suhteen
 • Onko kokemusta alaan liittyen (esim. valmennus, oma urheilutausta)
 • Onko opintoja tms. koulutusta, joka tukisi (esim. valmentajakoulutukset)

Tieteenalan tuntemus

 • Tunteeko opintojen rakenteen/sisällön (esim. pääaineet, miten eroavat toisistaan)
 • Tietääkö millaisia asioita alalla/nimenomaan Jyväskylän yliopistossa tutkitaan
 • Hahmottaako millaista tutkimustoiminta käytännössä on

Millaisia kysymyksiä haastattelussa on kysytty?

On hyvä huomioida, että haastattelijat eivät ole psykologeja vaan liikuntabiologeja. Haastattelussa tärkeintä lieneekin asiasisältö, mitä haastattelussa pystyy itsestään tuomaan ilmi. Tosin oman olemuksen ja esiintymistaitojen merkitystä ei missään tapauksessa tule vähätellä. Päivä on voinut olla pitkä ja henkisesti raskas ennen haastattelua, mutta kannattaa tästä huolimatta pyrkiä skarppaamaan lyhyen haastattelun ajaksi - nämä 15 minuuttia voivat olla tulevien vuosien kannalta ratkaisevat!

 • Millainen liikunta/urheilutausta sinulla on?
 • Jos on urheilutaustaa, niin mikä on paras saavutus?
 • Miksi haet opiskelemaan liikuntabiologiaa?
 • Onko ykkösvaihtoehto/mitä muita hakukohteita?
 • Onko ensimmäinen kerta, kun haet opiskelemaan?
 • Mikä pääaineista kiinnostaa eniten ja miksi?
 • Onko valmennuskokemusta?
 • Onko aiheeseen liittyvää koulutusta? Kemian ja fysiikan opintoja?
 • Missä näet itsesi kymmenen vuoden päästä?
 • Tuottaako viiden vuoden tiukka opiskelu haasteita?
 • Kerro itsestäsi
 • Muuta/lisättävää?

Miten tustua tarkemmin tieteenalaan?

Jyväskylän yliopiston julkaisuarkistosta löytyy kandidaatin tutkielmia, pro gradu -tutkielmia, seminaaritöitä, artikkeleita sekä väitöskirjoja. Tutustumalla näihin saa varsin kattavan kuvan tieteenalan toiminnasta sekä tutkimusaloista. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/390

Liikuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmat luodaan aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Opetussuunnitelmasta löytyy opintoihin sisältyvät kurssit sekä niiden osaamistavoitteet, suoritustavat ja tarkempi sisältö. https://www.jyu.fi/ops/fi/sport

Alasuuntautuneisuutta voi vahvistaa käymällä esimerkiksi valmentajakoulutuksessa (lajiliittojen 1-, 2- ja 3-taso), työskentelemällä lajin parissa (esim. valmennustyö seurassa tai henkilökohtainen valmennus), opiskelemalla esim. avoimessa yliopistossa kursseja, jotka tukevat asiantuntemusta tai antavat parhaassa tapauksessa valmiin sivuaineen jo ennen opintoja.