Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

yhte.jpg

Uutiset

Filtering by Tag: valmennuskurssi liikuntatieteelliseen

Valmennuskurssilta liikunnalle - Suvin haastattelu

Teemu ja Jani

Liikuntabiologian fuksi, Suvi, aloitti opintotaipaleensa Jyväskylässä viime syksynä. Suoraan ensimmäisellä hakukerralla onnistunut Suvi haki vauhtia pääsykokeisiin Warm Up:n valmennuskursseilta. Utelimme hänen mietteitään kursseista sekä elämästä liikunnan opiskelijana.

Read More