Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

yhte.jpg

Uutiset

Filtering by Tag: lukeminen

Miten pääsykokeisiin kannattaa lukea?

Teemu ja Jani

Pääsykokeisiin ja ylioppilaskirjoituksiin pänttääviä varmastikin kiinnostaa, millainen lukeminen on kaikkein tuloksekkainta? Tähän kysymykseen pyrittiin vastaamaan vuonna 2013 julkaistussa meta-analyysissä “Improving Students’ Learning With Effective Learning Techniques: Promising Directions From Cognitive and Educational Psychology”

Read More