Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

yhte.jpg

Uutiset

Filtering by Tag: liikuntatieteet

Opiskelu Liikunnalla - liikuntabiologian opinnot

Teemu ja Jani

Liikuntatieteellinen tiedekunta yhdistetään usein lähinnä liikunnanopettajiin. Määrällisesti liikuntapedagogiikan opiskelijat toden totta muodostavat suurimman joukon liikuntalaisista, mutta heidän lisäkseen tiedekunnasta valmistuu vuosittain liikuntatieteiden maistereita (LitM), jotka ovat opiskelleet pääaineenaan liikunnan yhteiskuntatieteitä tai liikuntabiologiaa. Tämän blogitekstin tarkoituksena on avata liikuntabiologiaa vähän tarkemmin nimenomaan opiskelijan näkövinkkelistä.

Read More