Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

yhte.jpg

Uutiset

Filtering by Tag: liikunnan pääsykokeet

Liikunnan pääsykokeet - kirjallinen koe

Teemu ja Jani

Sydän pamppailee kurkkuun saakka. Kynän terävyys on tarkistettu useampaankin otteeseen samalla kun viime hetken tärpit tuntuvat karkaavan sekunti sekunnilta kauemmas pään sopukoista. Astelet luentosaliin ja saat eteesi kysymyspaperin. Mitä liikuntapedagogiikan, liikuntabiologian ja liikunnan yhteiskuntatieteiden pääsykokeelta on odotettavissa?

Read More

Liikunnan pääsykokeet - Miten onnistua H-hetkellä?

Teemu ja Jani

Haluaisit opiskella tulevaisuudessa liikuntatieteitä ja olet varma, että ala on kuin tehty sinua varten. Olet kuitenkin hieman epävarma mahdollisuuksistasi suoriutua menestyksekkäästi pääsykokeista. Mitkä tekijät erottavat jyvät akanoista?

Read More

Miten pääsykokeisiin kannattaa lukea?

Teemu ja Jani

Pääsykokeisiin ja ylioppilaskirjoituksiin pänttääviä varmastikin kiinnostaa, millainen lukeminen on kaikkein tuloksekkainta? Tähän kysymykseen pyrittiin vastaamaan vuonna 2013 julkaistussa meta-analyysissä “Improving Students’ Learning With Effective Learning Techniques: Promising Directions From Cognitive and Educational Psychology”

Read More

Opiskelu Liikunnalla - liikuntabiologian opinnot

Teemu ja Jani

Liikuntatieteellinen tiedekunta yhdistetään usein lähinnä liikunnanopettajiin. Määrällisesti liikuntapedagogiikan opiskelijat toden totta muodostavat suurimman joukon liikuntalaisista, mutta heidän lisäkseen tiedekunnasta valmistuu vuosittain liikuntatieteiden maistereita (LitM), jotka ovat opiskelleet pääaineenaan liikunnan yhteiskuntatieteitä tai liikuntabiologiaa. Tämän blogitekstin tarkoituksena on avata liikuntabiologiaa vähän tarkemmin nimenomaan opiskelijan näkövinkkelistä.

Read More