Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blogi

Osallistu kilpailuun ja voita hyvinvointianalyysi (arvo 119 €)!

Olli-Pekka Nuuttila

Osallistu WarmUpin Facebook-sivuilla kilpailuun ja voita MotiOnen tarjoama ilmainen hyvinvointianalyysi (arvo 119 €)! Tiesitkö muuten, että hyvinvointianalyysin tausta on vankasti liikuntatieteellisessä tutkimuksessa? Jos hyvinvointianalyysi ei ole entuudestaan tuttu, tässä hieman faktaa mittauksen sisällöstä. 

Mikä hyvinvointianalyysi?

Firstbeatin kehittämän hyvinvointianalyysin tarkoituksena on auttaa tunnistamaan yksilölliset stressitekijät työssä ja vapaa-ajalla sekä toisaalta mitata niistä palautumista. Analyysi perustuu sydämen sykkeen ja sykevälivaihtelun mittaamiseen. Mittausdata muuntuu raportiksi (katso kuva alla), jossa vuorokausi on jaoteltu palautumiseen (vihreä), stressireaktioihin (punainen) sekä fyysiseen aktiivisuuteen (sininen). Kun tuloksia tarkastellaan mittauspäiväkirjan kera, omien tuntemusten ja analyysin tulosten yhdistäminen auttaa hahmottamaan, millaisissa tilanteista palautumista tai "negatiivista" stressiä on havaittu ja miltä silloin on tuntunut. Mittaustulokset ovat aina yksilöllisiä ja niihin vaikuttavat myös mitattavan taustatiedot. Tulokset skaalautuvat raporttiin yksilöllisesti, koska perustason syke- ja sykevälivaihteluarvoissa voi olla suurta vaihtelua yksilöiden välillä. Mittaus soveltuu kaiken ikäisille ja kuntoisille, eikä se vaadi mittarin kiinnitystä kummoisempia toimenpiteitä

Hyvinvointianalyysin raportti.jpg

Mihin hyvinvointianalyysi perustuu?

Sykereaktioiden pohjalta kyetään arvioimaan elimistön autonomisen hermoston ja edelleen sen sympaattisen ja parasympaattisen puoliskon kautta tapahtuvaa säätelyä. Parasympaattinen hermosto on tyypillisesti pääosassa palautumisen ja rentoutumisen aikana, jolloin syke laskee ja sykevälivaihtelu lisääntyy. Sympaattinen hermosto puolestaan vastaa elintoiminintojen ja vireystilan kiihdyttämisestä, jonka voi havaita sykken nousuna ja sykevälivaihtelun vähenemisenä. Näihin sykereaktioihin perustuen arvioidaan siis elimistön palautumista ja kuormittumista. 

hyvinvointianalyysi.png

Tulosraportissa vihreät palkit viittaavat parasympaattisen säätelyn dominointiin, kun taas punaiset ja siniset viittaavat sympaattisen säätelyn dominointiin. Sekä stressireaktio että fyysinen aktiivisuus havaitaan sykkeen nousuna ja sykevälivaihtelun pienenemisenä. Nämä kaksi erottaa toisistaan se, että stressireaktion aikana hengitystiheys on alhainen suhteessa sykkeeseen. Voi olla hieman yllättävää, että hengitystiheys kyetään laskemaan sykedatan pohjalta, mutta näin se on! Laskenta perustuu fysiologiseen ilmiöön nimeltä respiratorinen sinusarytmia, jonka myötä syke kiihtyy sisäänhengityksen aikana ja hidastuu uloshengityksen aikana.  

Hyvinvointianalyysin toteutus käytännössä

Mittaukseen tarvitaan BodyGuard-mittari sekä riittävä määrä kertakäyttöisiä elektrodeja mittausjakson ajaksi. Suositeltu mittausjakso koostuu kolmesta vuorokaudesta, joista mielellään yksi olisi vapaapäivä ja kaksi työpäiviä, jotta saadaan tietoa niin arjesta kuin vapaa-ajastakin. Mittausajankohdan suhteen olisi suotavaa, että päivät olisivat mahdollisimman tavanomaisia. Jos jo ennakkoon on tiedossa, että suunnitellulle mittausjaksolle osuu myöhään venyvät kekkerit tai harvinaislaatuinen työmatka, kannattaa mittausta suosiolla siirtää.

Bodyguard.jpg

Ennen mittausta sähköpostiin läheteään linkki, jonka kautta pääsee täyttämään henkilökohtaiset ennakkotiedot sekä vastaamaan ennakkokyselyyn. Samasta paikasta löytyy myös päiväkirja, jota on suositeltavaa täyttää mahdollisimman tarkasti mittauksen aikana. Mittaus käynnistyy automaattisesti, kun mittari kiinnitetään ohjeiden mukaisesti. Mittauksen käynnistymisen ja jatkumisen voi varmistaa mittarin sydämen tahtiin vilkkuvasta vihreästä valosta. Jos valo ei vilku tai se on keltainen tai punainen, kannattaa olla yhteydessä palveluntarjoajaan. Elektrodit ovat kertakäyttöisiä ja ne on suositeltavaa vaihtaa päivittäin esimerkiksi suihkun yhteydessä (jolloin mittari täytyy muutenkin irroittaa). Suihkua/saunaa lukuun ottamatta mittaria on tarkoitus pitää kiinni läpi mittausjakson.

Kun mittaus on ohi, mittari palautetaan palveluntarjoajalle sovitusti (esim. palautuskuori). Mittauksessa kerätty data analysoidaan Firstbeatin ohjelmistossa, joka luo mittauksesta raportin. Kun tulokset ovat selvillä, asiantuntijan kanssa käytävässä palautekeskustelussa käydään raportti kohta kohdalta lävitse. Tyypillisiä tarkasteltavia asioita ovat uni ja sen aikainen palautuminen, stressin ja palautumisen suhde vuorokauden aikana, työpäivän aikainen kuormitus ja palautuminen sekä liikunnan määrä ja sen intensiteetti. Palautekeskustelun lopuksi luodaan tavoitteet ja suunnitellaan jatkotoimenpiteet tulevaisuuteen.

Mittaus- ja analyysimentelmään voi perehtyä vielä tarkemmin täällä (englanniksi): https://assets.firstbeat.com/firstbeat/uploads/2015/10/Stress-and-recovery_white-paper_20145.pdf

Jos hyvinvointianalyysin kippurat ja käppyrät kiehtovat, olisivatko liikuntabiologian opinnot kenties juuri sinun juttusi?