Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Liikunnan pääsykokeet - kirjallinen koe

Uutiset

Liikunnan pääsykokeet - kirjallinen koe

Teemu ja Jani

paper-3033204_1280.jpg

Sydän pamppailee kurkkuun saakka. Kynän terävyys on tarkistettu useampaankin otteeseen samalla kun viime hetken tärpit tuntuvat karkaavan sekunti sekunnilta kauemmas pään sopukoista. Astelet luentosaliin ja saat eteesi kysymyspaperin. Mitä liikuntapedagogiikan, liikuntabiologian ja liikunnan yhteiskuntatieteiden pääsykokeelta on odotettavissa?

Kokeen rakenne

Ainoat tiedot, mitä pääsykokeesta on liikuntatieteellisen sivuilla etukäteen annettu, kertovat kyseessä olevan monivalintakoe, jonka pistemäärä on enintään 50 pistettä. Kokeessa ei siis raapustella pitkiä vastauksia, vaan valitaan kysymyskohtaisesti oikea tai oikeat vaihtoehdot. Aiempina vuosina osa kysymyksistä on ollut useamman eri vaihtoehdon monivalintoja ja osa oikein-väärin -väittämiä. Oletettavasti kokeen runko on varsin samanlainen myös tänä vuonna.

Kysymykset

question-mark-1872665_1920.jpg

Millaisia asioita kokeessa voidaan kysyä? On ymmärrettävää, että kysymysten tulee olla haastavia, jotta hakijoiden välille saadaan luotua eroja. Aiempina vuosina aineisto on sisältänyt lyhyempiä artikkeleita liikuntapedagogiikkaan, terveystieteisiin sekä liikunnan yhteiskuntatieteisiin liittyen (osa on ollut englanniksi) sekä pätkiä Urheiluvalmennus- tai Huippu-urheiluvalmennuskirjasta ja Kuntotestauksen käsikirjasta. Aineisto tulee todennäköisesti olemaan suht samankaltainen kuin aiemmissa kokeissa - siis liikuntatieteisiin tavalla tai toisella lliittyviä artikkeleita ja/tai kirjoja.

Kokeessa ei välttämättä kysytä aineiston ns. oleellismpia tietoja vaikkapa käytännön urheiluvalmennuksen kannalta. Usein kysymykset ovat vaatineet enemmänkin yksittäisten lukujen tai muulla tavoin nippelimpien tietojen osaamista. Käytännössä kokeessa voidaan kysyä mitä vain koeaineiston sisältämää tietoa, minkä vuoksi tarkkojen tärppien arvioiminen onkin melko haasteellista. Kaikesta huolimatta aineiston aito ymmärtäminen ja sisäistäminen on ensiarvoisen tärkeää, sillä se mahdollistaa ns. helpompien kysymysten varman handlaamisen ja auttaa mahdollisesti sulkemaan pois vaihtoehtoja tai jopa päättelemään oikeita vastauksia haastavammissa kysymyksissä.

Pisteytys

Kokeen pisteytyksessä on ollut jonkin verran vuosittaista vaihtelua, eikä siitä ole tarjolla etukäteen minkäänlaista informaatiota. Kannattaakin olla erittäin skarppina koepaperissa lukevan ohjeistuksen kanssa. Joinakin vuosina vääristä vastauksista ja/tai kysymyksiin vastaamatta jättämisestä on annettu miinus-pisteitä, joiden määrä saattaa lisäksi vaihdella myös kysymyskohtaisesti. Lue siis äärimmäisen huolellisesti kokeen ohjeistus, äläkä vastaa viime vuoden kokeen tai vieruskaverin ohjeistuksen perusteella. Ei kannata myöskään olettaa pisteytyksestä mitään, vaan toimia täysin sen tiedon valossa, mitä koepaperissa kerrotaan.

Pisterajat

stamp-2114884_1920.png

On hieman riskialtista laskea etukäteen pistemääriä, jotka "varmasti" riittävät pääsykokeen läpäisyyn, sillä eri vuosien pisterajat eivät koskaan ole täysin vertailukelpoisia. Kuvassa alla on esitetty liikuntapedagogiikan ja liikuntabiologian pisterajat pelkän kirjallisen kokeen perusteella sekä alun yhteispisteiden perusteella. Kuten kuvasta voi huomata, pisterajat ovat nousseet viime vuosina runsaasti, mikä tarkoittaa kilpailun kiristymistä. Aika näyttää, jatkuuko sama trendi myös tänä vuonna.

Pisteet.jpg

Tärkeät päivämäärät

Pääsykoeaineisto julkaistaan 4.4. ja tämä päivämäärä kannattaakin ympyröidä kalenteriin yhtä paksulla tussilla kuin itse pääsykoepäivä 4.5. 

Jos kaipaat sparrausta pääsykoeaineiston ja pääsykoetilanteen harjoitteluun, kannattaa tutustua valmennuskurssitarjontaamme. Kirjallisen vaiheen valmennuskurssit järjestetään Helsingissä ja Jyväskylässä 13.-15.4.