Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Uutiset

Lajikurssin takana: Jani Laaksonen

Teemu ja Jani

Jani opiskelee Liikunnalla neljättä vuotta liikuntapedagogiikkaa ja pääsi sisään ensimmäisellä yrittämällä. Vahvuuksikseen pääsykokeissa hän kertoo olleen ”järjettömän suuren” motivaation. Jani käytti aikanaan kaiken mahdollisen avun sisään pääsemiseksi, sekä omien kontaktiensa että kirjallisen pääsykoekurssin ja lajikurssin muodossa. Omien sanojensa mukaan sisäänpääsystä ei olisi ollut pienintäkään toivoa ilman asiantuntevaa opetusta ja käytännön vinkkejä pääsykokeen läpikäyneiltä vanhemmilta opiskelijoilta. Janin vastuualueina kurssilla on markkinoinnin lisäksi organisointi sekä käytännön järjestelyt.

Janilla on kokemusta yrityspuolelta sekä tapahtumien tuottamisesta ja organisoinnista sekä myös valmennus- ja koulutustaustaa jalkapallon ja futsalin puolelta. Ykkösjuttuna liikunnanopettajaopintojen ulkopuolella Janilla on jalkapallo, jossa hän tuomitsee Veikkausliigaa. Opintojen aikana Jani on kerryttänyt kokemusta sijaisuuksista niin ala- kuin yläkouluissakin. Gradussaan hän tutki liikunnanopettajien tarvitsemia taitoja ja koulutuksen antamia valmiuksia, joten opetustuokioharjoittelua varten Janilta saa tuoreimpia tietoja koulutusmaailman aallonharjalta.

Kuvan alta löydät Janin vinkit hakijalle!

jani.jpg

Janin vinkit hakijalle: ”Valmistaudu kunnolla ensimmäiseen vaiheeseen, ettei matka katkea liian aikaisin. Ensimmäisen vaiheen jälkeen tee kaikkea mahdollista, kokeile, kikkaile, kuvaa, pyydä apua tutuilta ja ennen kaikkea, harjoittele paljon ja monipuolisesti! Pääsykokeisiin valmistautuessa valmennuskurssi on todella tärkeä palanen, joka saattaa ratkaista sisäänpääsyn.”