Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Liikunnan pääsykokeet - Miten onnistua H-hetkellä?

Uutiset

Liikunnan pääsykokeet - Miten onnistua H-hetkellä?

Teemu ja Jani

Haluaisit opiskella tulevaisuudessa liikuntatieteitä ja olet varma, että ala on kuin tehty sinua varten. Olet kuitenkin hieman epävarma mahdollisuuksistasi suoriutua menestyksekkäästi pääsykokeista. Mitkä tekijät erottavat jyvät akanoista?

Motivaatio

pexels-photo-288530.jpeg

Motivaatio on vähintäänkin yksi suurimmista tekijöistä opiskelupaikan takana. Kun samoja vähäisiä paikkoja hakee suuri joukko varteenotettavia kandidaatteja, on kilpailu vääjäämättä kovaa. Jos todella haluat saavuttaa paikan, sinun tulee olla valmis myös tekemään töitä sen eteen. Puhuttiin sitten kirjallisen aineiston handlaamisesta tai soveltavan vaiheen liikuntataidoista, nähdyn vaivan sekä pääsykoesuorituksen välillä vallitsee eittämättä korrelaatio. Olet saattanut kuulla kavereista, ketkä ovat läpsytelleet pääsykokeet läpi puolihuolimattomasti vihellellen. Näitäkin yksittäisiä tapauksia voi toki olla, mutta todennäköisesti heidän eletty elämänsä on sattumalta toiminut pitkän aikavälin valmennuskurssina Liikunnalle.

Liikunnan pääsykokeiden vaatimukset eivät ole yli-inhimillisiä, ja niiden läpäiseminen on sinänsä mahdollista lähes kaikille hakijoille. Ainoa mutta on, että olet valmis näkemään vaivaa opiskelupaikkasi eteen. Esimerkiksi liikuntataidoissa on varmasti lähtökohtaisesti varsin suuriakin eroja hakijoiden välillä. Kenenkään taidot eivät kartu tai ole karttuneet kuitenkaan itsestään, vaan ne ovat tulleet toistojen, toistojen ja toistojen kautta. Jos telinevoimistelu on tuottanut sinulle aina hankaluuksia, et voi olettaa, että heität parin voimistelusalivisiitin jälkeen flikflak-sarjat tuosta noin vain. Taitojen kehittäminen vaatii systemaattista harjoittelua ja edelleen motivaatiota sekä aitoa halua kehittää itseään.

Jos tuntuu, ettei sinulla ole aitoa sisäsyntyistä motivaatiota harjoitella, kannattaa ehkä miettiä, onko ala sittenkään sinua varten.

Harjoittelun laatu

muokattu lähtl.png

Oletetaan, että sinulla on motivaatiota ja olet valmis panostamaan kaikkesi opiskelupaikan eteen. Pelkkä päämäärätön pään hakkaaminen seinään ei kuitenkaan riitä, vaan sinun tulisi myös tietää, miten harjoitella ja valmistautua kokeisiin mahdollisimman optimaalisesti. Määrän ohella oleellista on siis ennen kaikkea tekemisen laatu. Harjoittelun lähtökohtana tulisi tiedostaa, mitä varten harjoitellaan. Toisin sanoen, mitä pääsykokeissa on testattu ja mitä siellä todennäköisesti tullaan testaamaan? Tämän jälkeen kannattaa miettiä hyvin kriittisesti, mikä on oma lähtötilanteesi eri osa-alueissa. Esimerkiksi valmennuskurssiemme itsearvioinneissa on usein törmännyt eräänlaiseen dilemmaan palloilun kohdalla, jossa lähes kaikki arvioivat olevansa hyvällä tasolla huolimatta todellisuudessa piilevistä tasoeroista. Mieti siis käytännössä, missä olet hyvä ja missä olisi kenties vielä kehitettävää. Arvioinnissa voit käyttää apuna myös esimerkiksi liikunnanopettajasi näkemystä.

Kannattaako sitten keskittyä heikkouksien kehittämiseen vai vahvuuksien vahvistamiseen? Erityisesti liikuntapedagogiikan hakijoilla lajiosaamisessa on tärkeää tasaisuus. Kaikista liikuntaympäristöistä tulee saavuttaa minimitaso (vähintään 1/4 max. pisteistä), mikä osaltaan ohjaa tasaisen suorittamisen suosimiseen. Kun kaikki osa-alueet ovat entuudestaan tai harjoittelun jälkeen vähintään minimitasolla, kannattanee miettiä, minkä taitojen harjoittelu tuottaa eniten potentiaalisia lisäpisteitä suhteessa käytettävissä olevaan aikaan. Epämukavuvuusaluetta ei saa tässä vaiheessa vieroksua. Jalkapalloilijan on tietysti mukava kehittää edelleen pallonkäsittelytaitojaan, mutta pääsykokeiden kannalta fiksumpaa voi olla keskittyä ihan muihin taitoihin.

Kirjalliseen vaiheeseen on haastavampaa valmistautua ennen aineiston julkistamista. Periaatteessa voi kuitenkin tutustua edellisten vuosien aineistoihin ja niiden pohjalta pyrkiä lukemaan vastaavia materiaaleja jo hieman ennakkoon. Aineistojen julkaisun jälkeen on kuukauden lukuaika ennen pääsykokeita. Tämä aika kannattaa pyhittää mahdollisimman pitkälti lukemiselle. Myös tässä vaiheessa tulisi kiinnittää huomiota tekemisen laatuun. Lukemista ei ole järkevää tehdä vain lukemisen vuoksi, vaan sen pitäisi myös jättää muisitjälkiä. Pienillä jipoilla voi edesauttaa luetun oppimista, mihin liittyen kirjoitimme tarkemmin aiemmassa blogijulkaisussa

Joillakin saattaa olla ajatus, että kirjallisen kokeen läpäisee vaivatta pienellä effortilla. Todellisuudessa kysymykset ovat niin tarkasti nimenomaisen aineiston tuntemista mittaavia, ettei niitä käytännössä voi osata ilman riittävää valmistautumista. Suhtaudu vakavasti siis jo tähän ensimmäiseen karsintavaiheeseen!

Pääsykoetilanne

empty-314554_1280.jpg

On pääsykoepäivä. Olet valmistautunut kokeisiin perusteellisesti ja tehnyt kaiken niin hyvin kuin mahdollista. Nyt sinun tulee vain toistaa opitut asiat ja uskoa niiden riittävän. Mitä parempi perustasosi eri osa-alueilla on, sitä varmemmin onnistut itse h-hetkellä. Jos onnistuminen on riippuvainen huippusuorituksesta, mahdollisuudet opiskelupaikan saavuttamiseksi ovat huomattavasti huterammalla pohjalla. 

Pääsykoetilanteisiin sisältyy aina pieni epävarmuus, kun etukäteen ei tarkalleen voi tietää, mitä kokeet lopulta tulevat sisältämään. Pääsykokeisiin valmistautuessa kannattaa jo etukäteen miettiä monipuolisesti erilaisia mahdollisia skenaarioita, jolloin mikään ei itse h-hetkellä hetkauta tai yllätä sinua.

Pääsykokeiden soveltavassa vaiheessa on monta eri osiota, jolloin eteen tulee mahdollisesti myös yksittäisiä epäonnistumisia. Näihin ei saa missään nimessä takertua, vaan katse pitää välittömästi siirtää kohti seuraavaa osiota, ja pyrkiä suoriutumaan jälleen siitä parhaalla mahdollisella tavalla. On hyvin todennäköistä, että myös muille hakijoille tulee yksittäisiä heikompia suorituksia, eivätkä ne todennäköisesti kaada lopputulosta. Muista, että kokonaisuus ratkaisee, äläkä koskaan luovuta kesken pääsykokeiden!

Valmennuskurssi

IMG_2665.JPG

Valmennuskurssit eivät missään nimessä ole edellytys opiskelupaikan saavuttamiseksi, mutta niistä on kiistämättä apua moniin edellä mainittuihin tekijöihin. Eniten kursseista on hyötyä harjoittelun laadun sekä pääsykoetilanteeseen valmentamisen suhteen.

Kirjallisen vaiheen kurssin tarkoituksena on ennen kaikkea auttaa asiasisältöjen sisäistämisessä. Lisäksi kurssi antaa uusia virikkeitä ja mukavaa vaihtelua omatoimiselle lukemiselle. Kurssilla harjoitellaan myös pääsykoetilannetta useilla harjoituskokeilla.

Lajikurssimme tukimateriaalit antavat vinkkejä omatoimiseen treenaamiseen heti ilmoittautumisen jälkeen. Lajikurssin kontaktiopetuksessa harjoitellaan puolestaan eri lajiympäristöjä sekä niissä mahdollisesti eteen tulevia pääsykoetilanteita. Opetustuokiota on liki mahdotonta päästä harjoittelemaan yhtä hyvin pääsykoetilannetta vastaavassa ympäristössä kuin kurssilla!

Onnea matkaan kohti pääsykokeita! Opiskelupaikan saavuttaminen on varmasti kaiken nähdyn vaivan arvoista :)