Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Liikuntatieteellisen valmennuskurssit 2018

Uutiset

Liikuntatieteellisen valmennuskurssit 2018

Teemu ja Jani

Liikuntatieteellisen hakukohteiden pääsykoetietoja ei ole vielä julkistettu, minkä vuoksi valmennuskurssien päivämäärät ovat toistaiseksi alustavia. Jos pääsykokeen rakenteeseen ei tule merkittäviä muutoksia, kurssiaikataulut pysyvät kuitenkin nykyisellään.

  • Kirjallinen vaihe: 13.-15.4. Jyväskylässä ja Helsingissä
  • Lajivaihe: 3.-6.6. Jyväskylässä

Päivät lyödään lukkoon välittömästi pääsykotietojen tultua julki.

Pääsykokeiden rakenne

Liikuntapedagogiikan ja liikuntabiologian opiskelijavalinta on ollut vuodesta 2010 saakka kaksivaiheinen. Viime vuonna myös liikunnan yhteiskuntatieteet liittyi samaan joukkoon, ja ensimmäisen vaiheen koe oli koko kolmikolle yhteinen. Ensimmäinen vaihe on ollut perinteisesti monivalintakoe ennalta määrätyn aineiston pohjalta. Aineisto on yleensä julkaistu yhteishaun päätyttyä maalis-huhtikuun vaihteessa. Lukuajan pituus on vaihdellut vajaan kuukauden ja reilun kuukauden välillä. Esimerkiksi viime vuonna aikaa oli 26 päivää. Kirjallisen kokeen läpäisijät ovat selvinneet toukokuun loppupuolella ylioppilaskokeen tulosten julkistamisen jälkeen. Jatkoon päässeillä on ollut seuraavana vuorossa toinen vaihe, johon liikuntapedagogiikan ja liikuntabiologian hakijoilla on sisältynyt lajitestit, opetustuokio, aineistokoe (vain liikuntapedagogiikka) ja haastattelu (vain liikuntabiologia). Liikunnan yhteiskuntatieteiden toinen vaihe sisälsi viime vuonna kirjallisen kokeen sekä haastattelun.  Toisen vaiheen koe on järjestetty perinteisesti kesäkuun puolivälin tienoilla. Viime vuoden osalta tarkemmat valintaperusteet on luettavissa täältä: www.jyu.fi/sport/opiskelijavalinta/valintaperusteet-2017

Valmennuskurssit 2018 (3).jpg

Valmennuskurssit

Valmennuskurssiemme perusrunko on pysynyt jo pitkään samankaltaisena, sillä konsepti on todettu varsin toimivaksi tulosten ja palautteen perusteella. Toki aina hiomista riittää! Tänäkin vuonna lähiopetusta sisältävien kurssien runko säilyy samana: kirjallisella kurssilla kolme päivää luentotyylistä opetusta käytännön demoilla höystettynä ja lajikurssilla neljä päivää vauhdikasta liikunta- ja opetustaitojen treenaamista.

Kirjallinen kurssi

Kirjallisen kokeen kurssi on tiivis paketti, jonka tavoitteena on ennen kaikkea auttaa ymmärtämään pääsykoeaineiston sisältöä, minkä puolestaan näkisimme helpottavan huomattavasti myös omatoimista opiskelua. Lisäksi esittelemme erilaisia opiskelumetodeja, jotka voivat auttaa aineistoon sisältyvän tiedon omaksumista ja muistamista. Toki pyrimme tarjoamaan tärppejä ja esimerkkejä kysymystyypeistä edellisten vuosien kokemusten pohjalta, mutta kokeiden muuttuessa vuosittain se on koettu melko haastavaksi. Kurssin keston suhteen on havaittu, että aineistoa on käytännössä mahdotonta pusertaa läpi pitkää viikonloppua lyhyemmässä ajassa ilman kompromisseja. Kurssia ei ole kuitenkaan haluttu jakaa useammalle viikonlopulle, sillä se hankaloittaisi monien osallistumista ja näkyisi toisaalta myös kurssin hinnassa.

niko+luennoi.jpg

Lajikurssi

Lajikurssi on intensiivinen neljän päivän paketti, jonka aikana treenataan eri lajiympäristöjä, opetustuokiota sekä aineistokoetta. Lajiharjoituksissa fokus on nimenomaan pääsykokeissa vaadittavien taitojen hiomisessa. Opetustuokion harjoitteleminen on ehkäpä jopa kurssin tärkein teema, sillä pääsykoemaista tilannetta on lähes mahdotonta päästä treenaamaan yhtä aidossa ympäristössä. Lisäksi vaikka lajitaidot olisivat hyvällä mallilla, monilla saattaa olla todella vähän käytännön kokemusta opettamisesta, ja kurssilta saatujen vinkkien ja itseluottamuksen avulla on takuuvarmasti mahdollisuus saalistaa reippaasti lisäpisteitä. Opetustuokio on viime vuosina vastannut pisteiltään (40p) useaa lajiympäristöä.

Lajikurssin tiimoilta olemme halunneet tukea omatoimista harjoittelua mahdollisimman hyvissä ajoin, sillä kurssin anti on huomattavasti suurempi, jos valmistautuminen on aloitettu jo sitä ennen. Juuri tämän vuoksi otimme viime vuonna käyttöön alkukartoituksen, jonka ideana on antaa hakijalle jo ennen kurssia tarkempi käsitys pääsykokeen vaatimuksista sekä kartoittaa, mihin yksilön kannattaa omassa harjoittelussaan keskittyä. Kartoitus toimii siis parhaimmillaan lomatoimisille treeneille. Alkukartoituksessa käydään yhden päivän aikana pääsykoemaisesti ryhmissä läpi viime vuosina testatut lajiympäristöt. Jokainen osallistuja saa yksilöllistä palautetta suorituksistaan ja lisäksi kerrotaan yleisesti kunkin ympäristön tyypillisistä haasteista. Alkukartoitus sisältyy lajikurssin hintaan ja siihen on mahdollisuus osallistua kertaalleen joko joulukuussa, maaliskuussa tai toukokuussa riippuen tietenkin siitä, milloin kurssille ilmoittautuu. Alkukartoituksen lisäksi olemme tukeneet omatoimista harjoittelua kattavilla verkkomateriaaleilla.

rytmiikka.jpg

Verkkovalmennus

Olemme tarjonneet aikaisemmillakin kursseilla omatoimisen treenamisen tueksi kattavan videoaineiston eri lajiympäristöistä. Päivitämme tänä vuonna aineistoa uusilla videoilla, jonka lisäksi tarjoamme eri taitotasoille mukailtuja käytännön harjoitusesimerkkejä. Nämä kaikki palvelut sisältyvät lajikurssin sekä kirjallisen kurssin hintaan. 

pexels-photo-251225.jpeg

Tänä vuonna tarjoamme verkkovalmennusta myös omana palvelunaan. Lajiosion ohella verkkovalmennus koskee kirjallista koetta, johon liittyen sivuilta löytyy harjoituskokeita, vinkkejä opiskelumetodeista ja pääsykokeeseen valmistautumisesta sekä aineiston julkaisun jälkeen myös kirjalliset luentomateriaalit ja luentojen videokoosteet.

Muuta

Varausmaksupolitiikka on muuttunut hieman viime vuodesta. Varausmaksu (siis hinta joka peritään, jos et pääse osallistumaan kurssille) on tänä vuonna 190 €. Varausmaksun hinta perustuu palveluihin, joihin kurssin osallistujat ovat oikeutettuja jo ennen kurssin alkua (alkukartoitus & verkkovalmennus). 

Näillä mennään, nyt vain odotellaan hakuoppaan julkistamista. Tervetuloa kursseille! :)