Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Vinkit Liikunnan pääsykokeisiin - kirjallinen vaihe

Uutiset

Vinkit Liikunnan pääsykokeisiin - kirjallinen vaihe

Teemu ja Jani

Liikuntatieteellisen pääsykokeiden kirjallisen vaiheen tarkoin varjeltu aineisto julkaistaan 1.4. Itse pääsykoe järjestetään puolestaan 26.4, joten kun starttilaukaus kajahtaa, lukemiseen on käytettävissä aikaa:

  • 25 päivää
  • 600 tuntia
  • 2 160 000 sekuntia

Kilpailu opiskelupaikoista on kovaa. Esimerkiksi viime vuonna liikuntapedagogiikkaa haki opiskelemaan ensisijaisesti 805 hakijaa! Paikkoja on tarjolla 57 parhaimmalle, joten vain seitsemän prosenttia ensisijaisista hakijoista saavuttaa lopulta opiskelupaikan. Suomen ainoan Liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelupaikat ovatkin perinteisesti keikkuneet kärkisijoilla suosituimpien ja toisaalta myös haastavimpien hakukohteiden listalla. Jos siis haluat tavoitella opiskelupaikkaa Liikunnalta, on jo kirjallinen koe syytä ottaa tosissaan!

Pääsykoeaineisto

Aineistosta ei ole etukäteen tarjolla juuri minkäänlaista tietoa, mutta viime vuosia peilaamalla voi aina yrittää tehdä valistuneita arvauksia. Pääsykokeiden uudistuttua 2010 kirjallinen vaihe on pysynyt jokseenkin muuttumattomana. Aineisto on koostunut lyhyemmistä liikuntapedagogiikkaan ja liikunnan yhteiskuntatieteisiin liittyvistä artikkeleista sekä liikuntabiologian kirjallisuudesta (Urheiluvalmennus & Kuntotestauksen käsikirja). 

Viime vuoden aineistossa artikkeleissa oli sivumäärällisesti luettavaa noin 70 sivua ja kirjojen osalta reilut 200 sivua. Artikkeleiden ja kirjojen sivumääriä ei voi kuitenkaan verrata keskenään, sillä artikkelit ovat näistä kahdesta selkeästi tiiviimpää luettavaa. Tärkeä huomio artikkeleihin liittyen on, että esimerkiksi viime vuoden kuudesta artikkelista kolme oli englanniksi. Ohjeita tieteellisen artikkelin lukemiseen löydät viimeisimmästä blogikirjoituksestamme: www.warmupvalmennuskurssi.fi/blog/2017/1/5/miten-lukea-tieteellist-artikkelia

Mitä pitää tietää?

Kun suuri joukko hakee pientä määrää paikkoja, karsinta on väkisinkin kovaa. Kokeesta tehdään tarkoituksellisesti haastava ja melko pikkutarkka, jotta hakijoiden välille saadaan tehtyä eroa. Vaikka kuinka ikävältä se tuntuukin, käytännössä tämä tarkoittaa jonkin verran puhdasta ulkoa opettelua erityisesti artikkelien osalta. Tästä huolimatta lukemansa ymmärtäminen helpottaa urakkaa huomattavasti. Esimerkiksi liikuntabiologian aineiston osalta oikeita vastauksia voi kokeessa osittain jopa päätellä, jos ymmärtää ihmiskehon toimintaa ja osaa tarvittaessa sulkea vääriä vastauksia pois.

Aikaisemmasta blogikirjoituksestamme löydät 10 pientä vinkkiä pääsykoepänttäykseen: www.warmupvalmennuskurssi.fi/blog/2016/4/6/10-vinkki-psykoepnttykseen

Pääsykoe

Kirjallisen vaiheen koe on perinteisesti koostunut monivalintakysymyksistä, joissa on tarkoituksena a) valita b) veikata c) tietää oikea vastaus 3-4 vaihtoehdon joukosta. Joinakin vuosina mukana on ollut myös oikein-väärin -väittämiä. Kokeen maksimipistemäärä on 50 pistettä. Kysymyskohtainen pisteytys on ollut sikäli tyly, että vaikka oikeat vastaukset palkitaan pisteillä, vääristä vastauksista on puolestaan rankaistu miinuspisteillä. Viime vuonna kokeessa tuli miinusta myös vastaamatta jättämisestä (vähemmän kuin väärästä vastauksesta). Taktiselle pelisilmälle voi siis olla käyttöä!

Taktikoinnissa yksi huomioitava seikka on ns. "riittävä pistemäärä". Esimerkiksi viime vuonna kokeesta jatkoon päästäkseen vaadittiin kirjallisessa kokeessa miehillä 32,6 ja naisilla 32,8 pistettä. Alkupisteiden ja kirjallisen kokeen yhteispisteiden perusteella puolestaan jatkoon riitti naisilla 60,5 ja miehillä 55,7 pistettä (max. 102). Hyvillä alkupisteillä voi osittain kompensoida heikompia koepisteitä, vaikkakin erityisesti liikuntabiologian hakijoille myös nämä pisteet voivat olla tärkeitä, koska ne ovat mukana myös lopullisessa valinnassa. Muidenkaan hakijoiden ei kannata missään nimessä luottaa liikaa edellisvuosien pisterajoihin (jotka ovat muuten nähtävissä täällä: www.jyu.fi/sport/opiskelijavalinta/valinnat), sillä ne ovat vaihdelleet jonkin verran vuosittain. Parasta taktikointia on valmistautua huolella ja tietää oikeat vastaukset :)

Liikuntapedagogiikan, liikuntabiologian sekä liikunnan yhteiskuntatieteiden valintaperusteisiin ja kiintiöihin eri vaiheessa voit tutustua tarkemmin täällä: www.jyu.fi/sport/opiskelijavalinta/valintaperusteet-2017

Valmennuskurssi

Mitä hyötyä valmennuskurssista on kirjalliseen vaiheeseen? Suurin anti kurssilla on nimenomaan asioiden oppimisessa ja ymmärtämisessä. Kolmen päivän aikana ei oikeastaan ole järkeäkään keskittyä ulkoa opetteluun. Kaikki kurssin opettajat ovat itsekin läpäisseet Liikunnan pääsykokeet, joten he tietävät käytännön tasolla, millaisiin asioihin aineistossa kannattaa kiinnittää huomiota. 

Kurssista vaikuttaisi olevan hyötyä myös kylmien tilastojen valossa. Kahden viime vuoden aikana kurssilaisistamme 60 % on läpäissyt kirjallisen kokeen! Jos tuntuu, että kaipaat sparria luku-urakkaan, niin tutustu kurssitarjontaan ja liity seuraamme! www.warmupvalmennuskurssi.fi/kirjallinen-kurssi/

Tsemppiä kaikille luku-urakkaan!