Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Uutiset

Miksi Warm Up?

Teemu ja Jani

Monet ovat tiedustelleet, miten valmennuskurssimme eroaa muista kilpailijoista, ja mitä hyötyä siitä oikeastaan on. Tämä blogikirjoitus vastaa näihin kysymyksiin esittäen viisi perustetta, miksi kannattaa osallistua huhtikuussa järjestettävälle kirjallisen kokeen valmennuskurssille. Väitteiden tueksi on nostettu poimintoja kurssipalautteista viime keväältä.

 

1. Vuoden 2015 kurssilaisita 70 % läpäisi kirjallisen kokeen

Lähdetään liikkeelle tilastoista. Vuonna 2015 liikuntabiologian opintoihin oli 510 hakijaa, joista 127 pääsi 2. vaiheeseen (25 %). Liikuntapedagogiikan opintoihin hakijoita oli puolestaan 1310, joista "enintään 112 miestä ja 112 naista" kutsuttiin 2. vaiheen pääsykokeisiin (max. 17 %). Valmennuskurssille osallistuneilla oli siis 3-4-kertainen todennäköisyys kirjallisen kokeen läpäisyyn.


2. Asiantunteva valmennustiimi

"Parasta kurssilla oli, että jokaiseen aihealueeseen oli siihen parhaiten perehtynyt opettaja."

Kaikki valmennuskurssin opettajat ovat itsekin läpäisseet liikunnan pääsykokeet, ja he ovat vähintäänkin liikuntatieteiden kandidaatteja. Opettajat ovat perehtyneet opintojensa aikana syvällisesti nimenomaan opettamansa alueen aihepiiriin. Näin taataan se, että pääsykoeaineiston eri osioille löytyy aina paras asiantuntemus. Opettajat tietävät, mikä tieto on oleellista, ja minkä puolestaan voi suosiolla jättää vähemmälle huomiolle.

 

3. Monipuoliset opetusmenetelmät

"Kurssin parasta antia olivat erilaiset opetusmenetelmät. Aineistossa oli niin paljon ulkoa opeteltavaa, että oli kiva saada eri keinoja."

Valmennuskurssin opetus ei tarkoita kalvosulkeisia. Kurssilaisia aktivoidaan esimerkiksi aineistoon liittyvillä demoilla sekä ryhmätöillä. Kurssin aikana järjestetään useita harjoituskokeita, joiden avulla voi seurata omaa oppimistaan sekä ennen kaikkea treenata itse H-hetkeä varten.

 

4. Ennakkomateriaalit

"Valitsin Warm Up -valmennuskurssin jo ennakkoon saatujen videomateriaalien takia"

Varsinaisen opetuksen lisäksi kurssilaiset saavat käsiinsä monipuoliset ennakkomateriaalit, jotka pitävät sisällään esimerkiksi harjoituskokeita sekä pääsykokeeseen valmistautumisvinkkejä. Kurssilaiset ovat oikeutettuja myös 2. vaiheen ennakkomateriaaleihin, jotka puolestaan sisältävät kattavat video-ohjeet viime vuosina pääsykokeissa testatuista lajeista sekä opetustuokiosta.

 

5. Välittäminen

"Parasta kurssilla oli palvelu, ystävällisyys: tuli tervetullut olo, lämminhenkisyys sekä mukavat ja kannustavat opettajat" 

Pyrimme huomioimaan jokaisen kurssilaisen tarpeet niin hyvin kuin mahdollista. Tämä näkyy esimerkiksi pienissä asioissa, kuten kurssihintaan sisältyvissä lounaissa sekä välipaloissa. Olemme kurssilaisten käytettävissä jo ennen kurssia sekä myös sen jälkeen. Kurssin omassa Facebook-ryhmässä on mahdollista tiedustella kurssiin tai kokeisiin liittyviä askarruttavia asioita sekä saada vertaistukea muilta kurssilaisilta.

Haluamme ennen kaikkea tarjota juuri sinulle parhaat eväät kohti liikunnan opintoja!