Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Usein ja vähän harvemmin kysytyt kysymykset

Uutiset

Usein ja vähän harvemmin kysytyt kysymykset

Teemu ja Jani

Mitä alkukartoitus tarkoittaa?

- Alkukartoitus on tämän vuoden uutuus, jolla halutaan tukea omatoimista harjoittelua jo ennen kurssia ja kontaktiopetusta. Alkukartoituksessa käydään käytännössä läpi kaikki pääsykokeiden lajiympäristöt. Kartoituksen pohjalta arvioidaan yksilöllisesti, miten mitäkin lajiympäristöä kannattaa treenata. Lopputulemana luodaan henkilökohtainen harjoitussuunnitelma kohti pääsykokeita. Mitä aikaisemmin kartoituksen tekee, sitä enemmän siitä on hyötyä! Alkukartoitus ei luonnollisesti ole pakollinen osa kurssia, jos esimerkiksi Jyväskylään matkustaminen tuottaa vaikeuksia. Se kuitenkin sisältyy lajikurssin ja starttikurssin hintaan, joten osallistuminen on lämpimästi suositeltavaa!

 

Miten starttikurssi eroaa lajikurssista?

- Starttikurssi on niin ikään tämän vuoden uutuus. Starttikurssin ideana on nimensä mukaisesti toimia hyvänä starttina pääsykoetreeneille. Kurssi sopii erityisen hyvin omatoimisille treenaajille, jotka haluavat aloittaa pääsykoelajien harjoittelun jo hyvissä ajoin. Starttikurssin lähivalmennukset on pilkottu osiin, jolloin niihin on mahdollista osallistua valikoiden, jos esimerkiksi kaipaa valmennusapua vain parissa lajissa. Tosin lisätreeni ei varmasti ole pahitteeksi tutummissakaan lajeissa.

 

Mikä ihmeen varausmaksu?

- Varausmaksu on suuruudeltaan 50€. Tämän maksettuaan kurssilainen on oikeutettu ennakkomateriaaleihin ja ilmoittautuminen on sitova. Varausmaksulla halutaan varmistaa, että ilmoittautuneet ovat sitoutuneet osallistumaan kurssille, sillä kursseilla on rajatusti tilaa. Lisäksi se kattaa osaltaan toimistokulut sekä ennakkomateriaaleihin liittyvät kulut.

 

Osallistun ainoastaan kirjalliselle kurssille. Millaisiin ennakkomateriaaleihin olen oikeutettu?

- Kirjallisen kurssin omat ennakkomateriaalit sisältävät harjoituskokeita, ennakkotehtäviä sekä yleisiä vinkkejä pääsykokeisiin. Kirjallisen kurssin osallistujat ovat oikeutettuja lisäksi lajiosion ennakkomateriaaleihin, jotka pitävät sisällään yksityiskohtaiset video-ohjeet kaikista viime vuosina pääsykokeissa testatuista lajeista.

 

En pääse osallistumaan kirjalliselle kurssille äkillisen sairastumisen vuoksi, voiko osallistumisen vielä perua?

- Osallistumisen voi perua hyvästä syystä, jollaiseksi äkillisen sairastumisen voi laskea. Tällaisessa tilanteessa maksettavaksi jää ainoastaan 50€ varausmaksu.

 

En ole ehtinyt perehtyä kirjallisen kokeen aineistoon, onko kurssista silloin mitään hyötyä?

- Kurssista saa eittämättä suurimman hyödyn irti, jos aineisto on ennalta edes hieman tuttua. Kurssista on silti varmasti apua, vaikka valmistautumista ei olisikaan ehtinyt aloittaa kunnolla. Tällöin kurssi toimii hyvänä starttina luku-urakalle.

 

Pisteeni eivät riittäneet pääsykokeiden 2. vaiheeseen. Joudunko maksamaan koko kurssihinnan?

- Et joudu! Maksettavaksi jää ainoastaan 50€ varausmaksu sekä alkukartoituksen hinta 130€, jos olet siihen osallistunut.

 

Kaipaisin sparrausta ainoastaan muutamassa lajissa, voiko lajikurssilla osallistua vain osaan lajeista?

- Lajikurssi on yksi kokonaisuus, eikä sitä valitettavasti voi pilkkoa osiin. Tämän vuoden uutuus, starttikurssi, saattaa tällöin olla lajikurssia parempi vaihtoehto. Starttikurssilla lajit on jaettu kahdelle päivälle, jolloin on varaa valita, mihin osallistuu.

 

Miten Warm Up -valmennuskurssit eroavat muista tarjoajista?

- Liikuntatieteellisen opintoihin tähtääviä valmennuskursseja järjestetään muutaman eri tahon toimesta. Kaikkien konseptit ovat hieman erilaisia. Warm Up -valmennuskurssien voi sanoa olevan selkeästi monipuolisin yhdistelmä erilaisia palveluita. Pyrimme jatkuvasti kehittämään kurssejamme paremmaksi koetun ja saadun palautteen pohjalta, mikä näkyy myös kurssien laadussa.

 

Ketkä toimivat kurssin valmentajina?

- Kaikki kurssin valmentajat ovat joko Liikunnalta valmistuneita tai siellä edelleen opiskelevia. He ovat siis itsekin läpäisseet tiukan seulan! Kirjallisella kurssilla jokaisen aihealueen opettaa nimenomaiseen alaan perehtynyt opettaja. Lajikurssilla puolestaan valmentajat omaavat pitkän kokemuksen nimenomaan opettamastaan lajista.

 

Mihin asti on mahdollista ilmoittautua?

- Kursseille on periaatteessa mahdollista ilmoittautua niin kauan kuin paikkoja riittää. Käytännössä on kuitenkin fiksua ilmoittautua mahdollisimman hyvissä ajoin, jolloin tukipalveluista ehtii saada suurimman hyödyn irti.