Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Uudet nettisivut julkaistu!

Uutiset

Uudet nettisivut julkaistu!

Teemu ja Jani

WarmUp -valmennuskurssin ikiomat nettisivut on nyt julkaistu! Sivuilta löytyy kaikki oleellinen tieto valmennuskursseihin liittyen. Lisäksi sivuilta löytyy kurssilaisten ennakkomateriaalit, joihin pääsee käsiksi heti kurssimaksun maksettuaan. Tervetuloa aloittamaan lämmittely liikuntatieteelliseen seurassamme!