Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Miksi valmennuskurssille?

Uutiset

Miksi valmennuskurssille?

Teemu ja Jani

Liikuntatieteiden opinnot keikkuvat vuodesta toiseen suosituimpien hakukohteiden listalla. Tämä luonnollisesti tarkoittaa sitä, että opiskelupaikat liikunnalla ovat erittäin tiukassa. Monet turvautuvatkin kovassa kilpailutilanteessa valmennuskurssien apuun. Liikuntabiologian sekä liikuntapedagogiikan pääsykokeisiin valmentavia kursseja on olemassa tätä nykyä muutama, joskin kaikki toimivat hieman eri konseptilla. Ilman kotiinpäin vetoa Warm Up –valmennuskurssia voi pitää eri kurssivaihtoehdoista kaikista monipuolisimpana. Seuraavassa on lueteltu 10 syytä, miksi lämmittely liikuntatieteelliseen kannattaa aloittaa juuri meidän valmennuskurssillamme!

1. Erot pääsykokeissa ovat pieniä. Yksikin piste voi olla ratkaiseva, kun taistellaan vähäisistä opiskelupaikoista. Valmennuskurssilla on erinomainen mahdollisuus poimia useista eri lajeista irtopisteitä taskuun!

2. Moni jännittää tällä hetkellä kirjallisen osion pisteitä sekä niiden riittävyyttä 2. vaiheeseen. Kurssille ei kannata jättää ilmoittautumatta siinä pelossa, että joutuu maksamaan itsensä kipeäksi, vaikka paikka 2. vaiheeseen jäisi saavuttamatta. Perimme ennen kurssin alkua ainoastaan varausmaksun, joka kuitenkin oikeuttaa jo kaikkiin kurssin ennakkomateriaaleihin ja mahdollistaa omatoimisen harjoittelun.

3. Kurssin opettajat ovat liikuntatieteellisen opiskelijoita, ja he ovat näin ollen itsekin läpäisseet vaativat pääsykokeet. Tiedämme siis täsmälleen, mitä liikunnan kapeista porteista sisään astuminen vaatii!

4. Kurssin ryhmäkoko on pidetty tarkoituksellisesti matalana, jotta opetuksessa voidaan taata riittävä yksilöllisyys. Kurssilaiset saavat jokaisesta lajista henkilökohtaista palautetta sekä harjoitusvinkkejä, joiden avulla kehittää omaa suoritustaan.

5. Opetustuokio on erityisesti liikuntapedagogiikan puolella erittäin ratkaisevassa osassa. Pisteitä on mahdollista saada miltei yhtä paljon kuin kaikista lajikokeista yhteensä. Valmennuskurssin ohjelmassa tämä asia onkin huomioitu, ja opetustuokion harjoitteluun on varattu reilusti aikaa. Opetustuokiota on miltei mahdotonta päästä harjoittelemaan yhtä pääsykoemaisesti kuin mitä kurssilla on (ryhmäkoko, välineet). Kurssin harjoitusten avulla voit siis saada rutkasti itseluottamusta sekä esiintymisvarmuutta opetukseen!

6. Tutustut kurssilla uusiin ihmisiin, jotka vieläpä jakavat saman intohimon kohteen kanssasi! Hyvällä tuurilla pääsykoeryhmääsi voi osua useampikin kurssilta tuttu kasvo, mikä varmasti rentouttaa ilmapiiriä myös pääsykoetilanteessa.

7. Viime vuonna kurssia kiiteltiin erityisesti hyvästä yhteishengestä sekä tsemppauksesta. Kurssilta onkin mahdollista saada hyvä buusti viimeisen viikon harjoitteluun kohti pääsykokeita ja loistaa flow-tilassa myös itse kokeissa!

8. Valmennuskurssi järjestetään pitkälti samassa ympäristössä kuin pääsykokeetkin. Pääset siis tutustumaan kurssilla pääsykoepaikkoihin, ja vähennät asteen verran stressiä itse koepäivältä.

9. Valmennuskurssillemme ilmoittautuneet saavat tunnukset ”kurssilaisten omille sivuille”, josta löytyvät video-ohjeet sekä kirjalliset vinkit jokaiseen pääsykokeissa testattavaan osa-alueeseen. Nämä pitävät sisällään yksityiskohtaisempia tekniikkaneuvoja sekä harjoitusvinkkejä, joiden avulla onnistuu myös omatoiminen harjoittelu!

10. Valmennuskursseilla on osin syystäkin hintava maine. Liikuntatieteellisen valmennuskurssit ovat kuitenkin kaikkinensa pysyneet kohtuullisella hintatasolla. Warm Up -kurssihinta on erittäin edullinen huomioiden paketin kattavuuden!

Älä siis epäröi! Valmennuskurssille osallistuminen on pieni teko, jolla voi olla suuret seuraukset! Kurssisisällöstä ja ilmoittautumisesta löydät tarkempia tietoja täältä: www.warmupvalmennuskurssi.fi