Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aineistokoe

Aineistokoe pähkinänkuoressa

Liikuntapedagogiikan hakijoiden aineistokoe tai "2. vaiheen kirjallinen koe" on pisteiden valossa varsin merkittävä (40p). Kokeesta ei ole saatavilla tietoa juurikaan etukäteen ja se on ollut vuosittain hieman erilainen. Viime vuoden ohjeistuksessa todettiin kokeen mittaavan "hakijan kykyä tiedon soveltamiseen, argumentaatioon ja kokonaisuuksien hahmottamiseen." Koe on liittynyt vuosittain tavalla tai toisella terveystietoon ja sen opettamiseen. Liikuntapedagogiikan hakijoilla on kokeessa 16 pisteen raja, joka on saavutettava tullakseen hyväksytyksi riippumatta yhteispisteiden riittävyydestä.

Esimerkki viime vuodelta: "Opetat yläkoulun terveystiedon tunnilla ravitsemusta, ja yksi oppilaista kysyy miksi tätä pitää opiskella, eikö se ole jokaisen yksityisasia. Kerro erilaisia näkökulmia aineiston pohjalta". Kyseisen kokeen aineistossa pohdittiin, missä määrin terveysvalinnat ovat yksilön ja missä määrin yhteiskunnan vastuulla.  Omaa tekstiä oli mahdollista kirjoittaa puolitoista sivua.

 

Miten koetta voi harjoitella?

  • Terveystiedon opetussuunnitelmaan tutustumisesta ennen pääsykoetta voi olla hyötyä: http://www.oph.fi/ops2016/perusteet Näin on mahdollista saada monipuolisempia näkökulmia opetuksen tavoitteista ja painopisteistä
  • Myös terveystietoon ja ylipäänsä opettamiseen liittyviä artikkeleita kannattaa lukea ennen pääsykoetta
  • Kannattaa harjoitella myös englannikielisten tekstien lukemista
  • Artikkeleista tulisi nopeasti hahmottaa ydinkohdat ja tiivistää niistä oma erillinen teksti

 

Harjoituskoe kesän 2017 valmennuskurssilta