Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

IMG_2676.JPG

Valmennuskurssit liikuntatieteelliseen


KIRJALLISEN KURSSIN VALMENNETTAVISTA

55 %

ON LÄPÄISSYT KIRJALLISEN KOKEEN

LAJIKURSSIN VALMENNETTAVISTA

62 % 

ON SAAVUTTANUT OPISKELUPAIKAN LIIKUNNALTAYli 100 kurssilaisen mielipide valmennuskursseistamme

SUOSITTELISIN KURSSIA

4,7/5

ASIANTUNTEVAA VALMENNUSTA

4,5/5

HINTA-LAATUSUHDE KOHDALLAAN

4,4/5

(Asteikko: 1 = Täysin eri mieltä...5 = Täysin samaa mieltä)


                                         INSTAGRAM    

 

 

 

"Kurssin parasta antia oli monipuolinen treeni joka ympäristössä sekä rennot, osaavat opettajat, joilta sai reilusti yksilöllistä palautetta." -Sami

"Tosi hyvä ilmapiiri ja mukava porukka. Sitten KUN pääsee sisään, niin kiva että osa naamoista on jo tuttuja." -Suvi       

"Olin viime vuonna viikon kestävällä eri järjestäjätahon valmennuskurssilla. En kokenut sitä kovin hyödylliseksi ja siksi mietinkin paljon tänne lähtemistä. Onneksi tulin, sillä opetus oli todella hyvää ja monipuolista!" -Taavi       


UUTISET